Via jouw deelname aan de Feyenoord Droomdagcampagne (hierna: “de Actie”) op de website www.jumbodroomdagen.nl (hierna: “de Website”) verzamelt Jumbo persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Jumbo over jou verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

1. Wie is Jumbo?

Jumbo Supermarkten B.V. (“Jumbo”) houdt zich bezig met de detailhandel in levensmiddelen en aanverwante artikelen. Jumbo is verantwoordelijk voor de wiajze waarop zij de Informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

Jumbo Supermarkten B.V.

KvK 16044409

Rijksweg 15

5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:

Sanne Kennepohl – privacy@jumbo.com.

2. Welke Informatie wordt via de Actie verzameld en voor welke doeleinden?

Als je meedoet aan de Actie, vragen wij met betrekking tot het kind de volgende Informatie op: de voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht en fanfoto. Hiernaast vragen we van de ouder(s)/verzorger(s) de voor- en achternaam, het e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en de Jumbo-winkel waar je boodschappen doet. Daarnaast wordt er, voor het geval dat het kind de Droomdag wint, alvast naar de kledingmaat en schoenmaat van het kind gevraagd. Dit doen wij voor de volgende doeleinden: om de Actie uit te voeren en om de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs.

De verwerking van de Informatie is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst. Door deel te nemen aan de Actie, stem je in met de actievoorwaarden en ga je een overeenkomst aan met Jumbo.

Als deelnemer ben je akkoord met het maken van foto’s en videomateriaal tijdens de Actie. Deze kunnen voor externe doeleinden worden gebruikt. Jumbo verwerkt deze Informatie ten behoeve van marketingdoeleinden op basis van haar gerechtvaardigd belang.

3. Met wie deelt Jumbo jouw Informatie?

Jumbo verstrekt alleen Informatie aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Als jij behoort tot de prijswinnaars, verstrekken wij jouw Informatie aan Feyenoord ter uitvoering van de Actie. Verder kan Jumbo jouw Informatie  aan derden verstrekken indien dit verplicht is op basis van de geldende privacywetgeving. Jumbo verstrekt Informatie bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Jumbo.

4. Cookies

Via de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op hier te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren.

5. Bewaren van Informatie

Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen. Voor het kunnen uitvoeren van de Actie geldt dat jouw Informatie na het einde van de Actie, in het voorjaar van 2019, wordt verwijderd.

6. Bescherming van jouw Informatie

Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Wat zijn je rechten?

Als je wilt weten welke Informatie Jumbo over jou verzamelt, kun je Jumbo vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, kunnen we je vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het BSN onleesbaar te maken.

Als je op basis van het overzicht jouw persoonsgegevens wilt laten wijzigen, laten verwijderen, af laten schermen of de verwerking door Jumbo wilt laten beperken, kun je daartoe een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres.  Ook heb je in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken of om jouw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via het serviceformulier . Jumbo zal binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

8. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 5 september 2018.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen via het serviceformulier.

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Jumbo niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

© Jumbo Supermarkten 2018